Upozornění

Svoz komunálního odpadu z nádob od občanů:

  • ve svozové trase města Králík se provádí v pondělí a úterý v sudých týdnech.
  • ve svozové trase integrovaných obcí města Králíky se provádí v pondělí v lichých týdnech.
Svoz komunálního odpadu z pytlového sběru od občanů ve svozové trase integrovaných obcí města Králíky se provádí v pondělí v sudých týdnech.

Připadne-li den svozu na státní svátek, uskuteční se svoz nejbližší následující pracovní dny. V případě nevyvezení v termínu (porucha, nehoda, povětrnostní podmínky apod.) bude svoz proveden v nejbližším možném termínu.

Vítejte

Logo

Vítejte na stránkách Služeb města Králíky s.r.o. Jsme rádi, že se o nás tímto způsobem zajímáte.

Společnost byla založena městem Králíky dne 1. července 2004 jako nástupnická organizace Technických služeb Králíky.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je údržba majetku města: údržba a čištění komunikací, dopravního značení, zimní údržba, údržba kanalizací, veřejné zeleně, likvidace odpadu, provozování tepelného hospodářství městských bytů, škol a mateřských školek, pečujeme o městské lesy apod. Společnost provozuje také čistírnu odpadních vod a kanalizace.

Kromě toho firma nabízí své služby i pro občany, ostatní obce a podnikatelské subjekty.

Svozový vůz na komunální odpad Třídění odpadu Pásový traktor DT Pohled na bazén
(c) Služby města Králíky, 2020